Türkiye'de bu resmi Pasaportu veren TEK Yetkili Dil Okuluyuz!
Eğitiminizi tamamladığınızda
"Bitirme Sertifikası" Değil,
Tüm Avrupa'da Geçerliliği olan
Dil Pasaportunuz Olsun!

Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dokümandır. 

Avrupa Dil Portfolyosu Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyonun dayandığı temel eğitim kavramlarıdır.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU  BÖLÜMLERİ

Dil Pasaportu: Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi: Kendini fark etme (öğrenmeyi öğrenme), kültürlerarası deneyimler ve “yapabilirim” ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Avrupa Dil Portfolyosu dosyasında Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

CEF (Common European Framework) DİL DÜZEYİ GÖSTERGELERİ:

Avrupa Dil Portfolyosu’nda 6 dil düzeyi (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bulunmaktadır.

Aşağıdaki çizelge “Küresel Ölçek” ( Global Scale ) olarak adlandırılır.