Avrupa Dil Portfolyosu

Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dokümandır.

Avrupa Dil Portfolyosu; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyonun dayandığı temel eğitim kavramlarıdır.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU’NUN BÖLÜMLERİ

Dil Pasaportu: Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi: Kendini fark etme (öğrenmeyi öğrenme), kültürlerarası deneyimler ve “yapabilirim” ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya: Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

CEF (Common European Framework) DİL DÜZEYİ GÖSTERGELERİ:

Avrupa Dil Portfolyosu’ nda 6 dil düzeyi (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bulunmaktadır.

Aşağıdaki çizelge “Küresel Ölçek” ( Global Scale ) olarak adlandırılır.